Nu ꞌbe̱ bin ja

Yo̱n tähä nge yo̱ thuhu, yo̱ poesia ꞌne yo̱ kwento

Nange ra pa i tsꞌa̱prám gopa u̱ yo̱ nde, nuwa Ndohyu bi tsꞌa̱ a ran gopa a ná ꞌda̱temagoho ra zäna febrero a rá mbu̱di ntähä nge yo̱ thuhu, yo̱ poesía ꞌne yo̱ kwento, gepu̱ bin tänꞌu̱ yo̱ tꞌu̱hni, yo̱ dätsꞌu̱ntꞌu̱ ꞌne yo̱ däjäꞌi, nuꞌu̱, bi dähyo̱n tꞌünni mahotho nge bi unꞌu̱ ꞌda yo̱ jäꞌi di ho di japi híndím ꞌbe̱hyo̱n tꞌo̱tꞌe. Bim ꞌbu̱pu̱ u̱ yó̱ mbe̱fi ra tsꞌu̱tꞌꞌabi nge ꞌdahmaꞌdanꞌyo yó̱ ꞌbe̱fi i pe̱fi ꞌne ꞌda yo̱ xa̱nbäte bu̱ya.

Dí to̱ꞌba̱he nge nje̱ya ꞌbu̱ nje̱ya din ja na ran gopa.

Nu u̱ i oꞌtꞌyó̱ tꞌohni ra Nyuhu da mba ba neꞌa ra hnini Ntsꞌinthe nge ra xe̱ki Berakrus a made a ra zäna Abril, gepu̱ din yähu̱ yo̱ jäꞌi ꞌne bädi ꞌbe̱pu̱ nan yä u̱ ná ꞌbu̱pu̱; da gäxyo̱ tso̱kwä nge ntꞌotꞌi ra Nyuhu ꞌne da nepꞌu̱ ná ꞌbu̱pu̱.

Share